Specjaliści

Logo fundacji "Merkury"Sylwetki Naszych Specjalistów: brak      
Organizacja i osoby, których adresy poczty elektronicznej zostały podane na tej stronie, nie wyrażają zgody na otrzymywanie informacji handlowej. Przesyłanie takiej informacji, mimo braku zgody, stanowi naruszenie ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku  z późn. zm.), co skutkować może karą grzywny na podstawie Art. 24. ust. 1-2 tejże ustawy.