Numery telefonów zaufania AIDS

Telefon Zaufania AIDS w Wałbrzychu:

74 842 98 14

Krajowe Centrum ds. AIDS:

Całodobowy telefon zaufania: 22 692 82 26

AIDS zielona linia: 22 621 33 67

Ośrodek infromacji o HIV/AIDS: 22 331 77 66, info@aids.gov.pl

Poradnia Internetowa HIV i AIDS:

http://www.poradnia-ds-hiv-aids.kki.pl/

Strona prowadzona przez:

Fundacja Merkury jest organizacją pozarządową, apolityczną i areligijną zajmującą się rozwiązywaniem problemów społecznych.