Hasło: Alkoholizm

Najważniejsze informacje

ALKOHOLIZM W SKRÓCIETYPY ALKOHOLIZMU (wg E. M. Jedlinek) ALFA: w którym dochodzi do psychicznego uzależnienia od alkoholu. BETA: gdzie pojawiają się pewne konsekwencje fizyczne związane z używaniem alkoholu. GAMMA: wytworzenie się tolerancji na alkohol, co powoduje wzrost spożywanej jego ilości. DELTA: związany ze stale wzrastającym poziomem ilości alkoholu...