Czego szukasz w narkotyku?

Zobojętnienia na problemy, zapomnienia o kłopotach. Dla wielu narkotyk to znieczulacz, ”lek”, który pomaga zapomnieć o przykrościach, wywołujący zobojętnienie. Dla narkomana każdy rodzaj cierpienia jest ponad jego siły. Nie znosi on sytuacji, którym sam musiałby stawić czoła, zdecydować, czy wziąć odpowiedzialność za swój wybór – To przekracza jego możliwości. Rozluźnienia, pozbycia się własnych kompleksów i zahamowań w kontaktach z innymi. W wielu przypadkach narkotyki stają się jedynym gwarantem dobrej zabawy. Marihuana palona jest by zyskać dobry humor, łatwość w komunikacji z ludźmi i dobrze się z nimi bawić. Jednak im bardziej akceptujesz siebie w stanie odurzenia, i zwiększają się różnice między tobą trzeźwym a naćpanym, tym trudniej przestać wierzyć w cudowną moc narkotyku. Nowych wrażeń, innych stanów psychicznych. Dla potencjalnego narkomana świat jest ponury i pusty, życie nieciekawe i przynoszące same kłopoty. Chcąc wypełnić wewnętrzną pustkę idzie po najmniejszej linii oporu i sięga po narkotyk zamiast rozwijać swoje zainteresowania, czy pracować nad sobą w sposób twórczy. Są tacy, którzy mówią, że narkotyk pomaga stworzyć bogatą osobowość, jednak zapominają o tym, że nie ujawnia on nic nowego poza tym, co jest w tobie od dawna, a z czego nie zdajesz sobie sprawy. Obrony przed samotnością, niską samooceną i negatywnymi emocjami. Trudno jest znieść niskie poczucie własnej wartości. Ciężko jest żyć w poczuciu zagrożenia ze strony bliskich. Im więcej w nas negatywnych myśli i im mniejsze poczucie wartości, tym większy jest lęk i agresja, niejednokrotnie skierowana na samych siebie. Narkotyk daje złudne poczucie mocy, sprawczości, wiary w siebie, a także poczucie przynależności na przykład do grupy narkomańskiej, gdzie czujemy się akceptowani.

Strona prowadzona przez:

Fundacja Merkury jest organizacją pozarządową, apolityczną i areligijną zajmującą się rozwiązywaniem problemów społecznych.