Czym jest narkotyk?

Narkotyk (z greckiego narkotikós = oszałamiający) jest substancją pochodzenia roślinnego lub syntetycznego, mogąca powodować uspokojenie, euforię, zniesienie bólu, odurzenie i głęboki sen.

Eksperymentowanie z przeważającą większością narkotyków prowadzi do uzależnienia, objawiającego się chorobliwym, nieprzepartym pociągiem organizmu do ich zażywania. Konieczność ta wynika, na początku, z oczekiwania przyjemnych efektów, później wiąże się z nadzieją uniknięcia przykrych objawów abstynencji (braku środka w organizmie). Stan powyższy nazywany jest zależnością psychiczną, a jej trwałość i nasilenie zależy od rodzaju osobowości, cechy stanowiącej tajemnicę dla jej właściciela. Ten rodzaj uzależnienia od narkotyków pojawia się w następstwie przyjmowania niemal wszystkich środków odurzających i pozostaje do końca życia.

Najsilniejsze objawy występują przez około 10 lat od chwili przerwania ich przyjmowania. Dlatego określając skuteczność ośrodka odwykowego należy brać pod uwagę pacjentów w nim wyleczonych, którzy poszczycić się mogą dziesięcioletnim stażem abstynenckim. Bardzo wielu, pomimo ogromnych wysiłków włożonych w zerwanie z narkotykami, po powrocie do swoich środowisk, ulega wpływom ”przyjaciół” tkwiących w nałogu, którzy sami nie mają dość siły, by podjąć leczenie.

Uzależnienie – choroba nieuleczalna. To prawda, że istnieje możliwość zatrzymania rozwoju choroby. Dokonać tego można przez leczenie i długotrwałą rehabilitację, ale w psychice chorego zależność od narkotyku pozostanie. To tak jak w alkoholizmie. Po skutecznej terapii alkoholik musi utrzymywać abstynencję i chociaż przez kilka lat nie pije sam o sobie mówi: ”jestem alkoholikiem”. Kiedy przekonany o tym, że już jest zdrowy, sięgnie po alkohol, wszystko zacznie się od nowa. Wracają ciągi do picia, czyli powraca choroba. Uwolnić się od niej można tylko dzięki powtórzeniu kuracji od nowa.

Pewne kategorie narkotyków dają tylko minimalne szanse na wyjście z nałogu. Np. od heroiny uwolnić się jest w stanie zaledwie kilka procent uzależnionych. Warto pamiętać o tym, że im niższy wiek inicjacji narkotykowej, tym mniejsze możliwości wyleczenia.

Niektóre narkotyki wywołują głód komórkowy nazywany inaczej zależnością fizyczną albo objawami abstynencji. Ujawnia się ona występowaniem zespołu objawów w formie dreszczy, uczucia gorąca z poceniem, łzawieniem i ślinieniem, skłonnością do wymiotów i biegunką, kołataniem serca, bólami stawów i mięśni w postaci darcia, rwania i palenia. Ból ten wielu narkomanów porównuje do odzierania ze skóry i solenia.

Ludzie przyjmujący narkotyki muszą liczyć się z koniecznością brania coraz większych porcji, zwanych często ”działkami”. Organizm przyzwyczaja się do nich. Dla uzyskania oczekiwanych efektów konieczne staje się wprowadzenie do organizmu ilości z czasem przekraczających wielokrotnie dawki śmiertelne dla zdrowego człowieka. W literaturze medycznej zjawisko to nazywa się tolerancją.

Nie ma narkotyków dobrych i złych. Wszystko zależy od okoliczności ich stosowania. Jest wiele środków powodujących uzależnienie, niezbędnych w medycynie. Dla przykładu, jeden z najszybciej uzależniających narkotyków, jakim jest morfina daje zbawienie uśmierzenie bólu dla chorych dotkniętych cierpieniem. Ale nawet w kontrolowanych dawkach po 4 do 11 dniach może spowodować pełne uzależnienie nawet u osoby dorosłej. Niekwestionowana jest możliwość znacznie szybszego wystąpienia zależności od narkotyku w niedojrzałym organizmie dziecka.

Nie ma narkotyków miękkich i twardych. Są to takie, które uzależniają szybciej albo wolniej. To tak jak skok z większej lub mniejszej wysokości bez spadochronu. Jego wykonawcę czeka ten sam skutek, roztrzaskanie się o ziemie, bez względu na to, czy skacze z wysokości 300 czy 3000 metrów. Każdy narkotyk oddziałuje inaczej na każdy organizm. Jego siła u jednej osoby może być dziesięciokrotnie większa niż u innej. Jeśli chodzi o rodzaj efektów, to taka sama dawka określonego środka może spowodować diametralnie różne reakcje: od euforii po paniczny lęk prowadzący do ucieczki, a nawet do samobójstwa.

Strona prowadzona przez:

Fundacja Merkury jest organizacją pozarządową, apolityczną i areligijną zajmującą się rozwiązywaniem problemów społecznych.