Placówki leczenia

Szanowni Państwo!

Poniżej znajduje się lista województw z odnośnikami do katalogu
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wszystkie informacje zamieszczone na stronie organizacji PARPA są na bieżąco aktualizowane.

Fundacja „Mekrury” nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na wskazanych stronach.

Strona prowadzona przez:

Fundacja Merkury jest organizacją pozarządową, apolityczną i areligijną zajmującą się rozwiązywaniem problemów społecznych.